Sản phẩm

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Chương trình quản lý sản xuất EXEX là gói xử lý nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận dành cho các công ty sản xuất cỡ vừa và nhỏ nhờ vào việc trang bị các chức năng cần thiết theo tiêu chuẩn, đồng thời loại bỏ các chức năng dư thừa.

Ngoài các nghiệp vụ quản lý sản xuất còn có thể sử dụng như là hệ thống quản lý đặt hàng, quản lý bán hàng.

Trong vùng là xử lý trong nghiệp vụ quản lý sản xuất
Trong vùng là ứng xử lý trong nghiệp vụ quản lý đặt hàng

中堅・中小製造業の初めてのシステム導入は「エグゼクス」から!リアルタイムの「進捗の可視化」で業務・経営をサポートします。

Đặc trưng

Simple! Tính đơn giản

Thao tác đơn giản nên người dùng có thể vận hành trôi chảy ngay từ lần đầu tiên đưa vào hệ thống quản lý Thao tác đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chức năng. Hơn nữa, hệ thống đảm bảo xử lý nhanh trên nền web.

Flexible! Tính mềm dẻo

・Đáp ứng nhiều loại hình sản xuất và hình thức kinh doanh
Đáp ứng được nhiều loại hình thức sản xuất (sản xuất gia công / sản xuất lắp ráp), đa dạng hình thức kinh doanh ( sản xuất theo đơn hàng / sản xuất theo dự toán ) với các chức năng cơ bản có tính linh động.

Chủng loại sản xuất Ví dụ như là: plastic, phụ tùng xe hơi, điện tử, điện khí, cơ giới , ...
Hình thức sản xuất Ví dụ như là: sản xuất nội bộ, sản xuất nội bộ và gia công,sản xuất gia công
Phương thức lập kế hoạch sản xuất Sản xuất theo đơn đặt hàng, sản xuất theo dự toán
Phương thức sản xuất Sản xuất liên tục, sản xuất theo lô
Phương thức đặt mua Đặt mua theo nguyên tắc MRP, đặt mua theo điểm, đặt mua thủ công

・ Hệ thống sử dụng
Không những có thể triển khai trên môi trường on-premise mà còn có thể triển khai trên môi trường Cloud

クラウドサービス利用のイメージ

Global! Tính toàn cầu

・Đối với ngoại tệ
Chúng tôi nhận thức được môi trường mua bán của quý công ty được thực hiện trong môi trường đa quốc gia nên có thể thực hiện các nghiệp vụ đặt mua , nhận đơn đặt hàng bằng các đơn vị tiền tệ được lưu thông phổ biến như đồng Dollar Mỹ, đồng nhân dân tệ, đồng Euro.

・Tỉ giá hối đoái
Có thể lưu nhiều tỉ giá hối đoái ứng với một loại tiền.

・Tính năng đa ngôn ngữ
Hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt một cách chuẩn xác. Ngoài ra cũng có thể sử dụng các ngôn ngữ khác bằng việc đưa ra các tùy chọn kết hợp với từ điển tiếng Anh hoặc Nhật.


Sơ đồ mô tả

Đối tượng khách hàng cá nhân

Chế tạo bảng mạch/ gia công tấm kim loại/ chế tạo máy móc theo đối tượng đặt hàng là khách hàng cá nhân

機能関連図個別受注型

Đối tượng khách hàng đặt số lượng lớn

Nhà máy theo hình thức sản xuất lặp lại số lượng lớn/xây dựng/nhà máy có quy mô cỡ trung bình

機能関連図個別受注型

Giới thiệu các chức năng

Chức năng cơ bản


C Chức năng thiết lập ngôn ngữ C Chức năng thiết lập Master (nhập liệu vào hệ thống)
C Chức năng quản lý người dùng, nhóm người dùng C Chức năng thiết lập các điều kiện xử lý

Chi tiết các chức năng


C Chức năng quản lý đơn hàng C Chức năng quản lý tồn kho
C Chức năng Kế hoạch sản xuất C Chức năng quản lý xuất hàng
C MRP (Chức năng tính toán số lượng cần thiết) C Chức năng quản lý quy trình
C Chức năng quản lý đặt hàng sản xuất C Chức năng quản lý tiến độ quy trình
C Chức năng quản lý mua hàng
C Chức năng quản lý đơn hàng
・ Đăng ký đơn hàng
Từ việc đăng ký các đơn hàng (dự định và chắc chắn) có thể quản lý được số đơn hàng, ngày xuất dự tính, ngày giao hàng, tên khách hàng và địa điểm giao hàng.

・Quản lý đơn hàng còn tồn
Những đơn hàng được hủy lúc xuất hàng được đưa vào danh mục quản lý tồn đơn hàng.
Có thể xem thông tin đơn hàng từ màn hình danh sách đơn hàng với chức năng xuất excel.
C Kế hoạch sản xuất
Kế hoạch sản xuất
Nhập vào kế hoạch tương lai hằng ngày vào chỉ thị xuất hàng, dựa vào dự định xuất kho và số lượng kế hoạch mà cân nhắc ước tính hàng tồn kho,

Kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn
Ở mỗi địa điểm sản xuất tiến hành nhập vào kế hoạch sản xuất tương ứng với mỗi mặt hàng. Từ dữ liệu nhập này có thể phỏng đoán được tỉ suất hoạt động, trạng thái của các công đoạn bị đình trệ. Kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn là phản ánh dữ liệu đặt hàng theo MRP
C MRP (tính toán số lượng cần thiết )
Là tính năng xử lý trước khi đặt hàng MRP, xử lý main MRP, xác nhận đặt hàng MRP.

Phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn và đơn đặt hàng để tính toán ngày phát sinh, số lượng cho bảng cấu thành nguyên vật liệu (BOM) từ đó tạo ra dữ liệu cần thiết cho đơn hàng.

Tính toán MRP dựa theo các nhân tố bên dưới
・Tỷ lệ sản lượng
・Mua hàng/kích thước lô công đoạn
・Số ngày kỳ hạn
 Ví dụ:đặt hàng 1 cái là cần khoảng một tuần
・Dựa vào thời gian sản xuất mỗi mặt hàng và lịch trình của công xưởng để quyết định lịch làm việc
C Quản lý đặt hàng sản xuất
Có thể tham khảo catalogue đặt hàng và đăng nhập hoàn toàn đơn hàng

Những thông tin như mua vào hay tự sản xuất các tài liệu đã triển khai trong bảng cấu tạo (BOM) dựa vào mục sản phẩm đặt hàng, số lượng phân phối, thời gian giao hàng, nơi nhận hàng…được hiển thị trên catalogue và có thể xác nhận
C Chức năng quản lý mua hàng
Đăng ký đặt mua
Có thể đăng ký đặt mua dựa vào tính toán MRP hoặc đặt mua trực tiếp bằng tay

Quản lý tồn hàng đặt
Trường hợp quản lý tồn đơn hàng, thì đăng ký thực tế nhập hàng theo dữ liệu đơn hàng
Trường hợp không cần quản lý đơn hàng , thì có thể đăng ký chỉ những hàng thực tế nhập (quản lý nhập)

Nhận hàng thực tế
Từ thực tế nhập hàng, thực thiện nhập tiền cung cấp và phí thu mua

Kiểm tra
Có thể tham khảo và đăng ký kết quả kiểm tra nhập hàng, và quản lý xuất nhập tồn theo thực tế xuất và thực tế nhập
C Chức năng quản lý tồn kho
Xuất nhập kho
Có thể quản lý tồn xuất nhập kho trong trường hợp hàng hóa không đúng qui cách, và quản lý tồn giữa thực tế xuất hàng và thực tế nhập hàng

Chuyển kho
Có thể quản lý tồn kho của các nhà cung cấp với các kho được ủy thác・nhà thầu và lưu chuyển tồn kho trong nội bộ

Chuyển đổi mặt hàng
Có thể đáp ứng việc thay đổi sản phẩm theo kỳ hạn trong công nghiệp hóa học・dược phẩm, hoặc việc thay đổi mã số sản phẩm bằng cách cắt đoạn chẳng hạn như công nghiệp gang thép

Tồn kho hàng lỗi
Có thể theo dõi chẳng hạn như việc bán lại và lý do phát sinh sản phẩm không tốt

Xem xét tồn kho
Có thể xem lịch sử xuất nhập kho với kho hiện tại theo địa điểm và mã sản phẩm

Kiểm kê
Có thể nhập kết quả kiểm kê và chỉnh tồn kho một cách tự động trong sổ cái

Xử lý chốt sổ
Thực hiện tính đơn giá ước lượng tồn kho và số lượng tồn kho trong tháng tiếp theo
Ước lượng tồn kho bằng cách Đối ứng dựa vào bình quân di chuyển sang tháng tiếp theo và bình quân tổng tháng tiếp theo
C Chức năng quản lý xuất hàng
Chỉ thị xuất hàng
Từ lịch ngày hoạt động sản xuất của công trường (cơ sở bán hàng) đến thời gian giao hàng, có thể tạo được chỉ thị xuất hàng mà không bị phát sinh trì hoãn giao hàng

Thực tế xuất hàng
Trường hợp quản lý đơn hàng còn lại, thì đăng ký thực tế xuất hàng căn cứ vào dữ liệu đơn hàng
Trường hợp không cần thiết quản lý đơn hàng còn lại, thì cũng có thể đăng ký chỉ những đơn hàng thực tế xuất (quản lý xuất)

Phát hành giấy yêu cầu
Từ thực tế xuất , có thể tạo ra file PDF và Excel với mỗi yêu cầu

Kiểm tra
Từ thông tin khách hàng có thể tham chiếu・đăng ký kết quả kiểm tra
C Chức năng quản lý công đoạn
Chỉ thị sản xuất
Dựa vào kết quả tính toán nguyên vật liệu cần thiết (MRP) để tạo ra chỉ thị sản xuất
Đối với các hạng mục đặt hàng bên ngoài thì chỉ tạo đơn đặt mua hàng mà không cần tạo chỉ thị sản xuất

Quản lý tiến độ
Dựa vào việc đăng ký hoàn thành thực tế mà có thể quản lý được tiến độ hoàn thành của sản phẩm
Khi đăng ký thực tế hoàn thành thì có thể tham khảo bảng cấu thành (BOM), tạo tự động dữ liệu tồn xuất của nguyên liệu và phụ kiện đã sử dụng

Kiểm tra
Có thể xem xét và đăng ký kết quả kiểm tra sản phẩm
C Chức năng quản lý công đoạn
Quản lý tổng quát
Tạo dữ liệu tiến độ của quy trình số sản phẩm và quy trình của ngày hiện tại bằng việc khởi động điều kiện xử lý tổng quát.

Quản lý tiến độ của quy trình ngày hiện tại
Catalogue xuất hàng được hiển thị
Có thể xác nhận dự định và thành tích của ngày làm việc ở mỗi quy trình

Tham khảo tiến độ số sản phẩm khác
Catalogue tình trạng tiến độ của bản sản phẩm khác được hiển thị, có thể xác nhận phân biệt tiến độ đối với thời gian dự định giao hàng của mỗi quy trình
Ví dụ
Màu xanh… tiến độ dự định
Màu vàng… cảnh báo (gần ngày dự định làm việc)
Màu đỏ… phát sinh giao hàng trễ (thời gian giao hàng dự định)

Tham khảo thành tích quy trình
Có thể tham khảo thành tích của quy trình, đăng nhập hoàn toàn (số lượng sản phẩm chính thức như giá trị thực tế, số sản phẩm chưa tốt…)

Giới thiệu công ty - ASUZAC CO.,LTD. -

Từ máy công nghiệp điện tử, sản phẩm bê tông thứ cấp, gốm cao cấp, vật liệu nhôm xây dựng, tập đoàn ASUZAC đang tiến hành mở rộng chế tạo và buôn bán sang các lĩnh vực khác như thực phẩm đông khô…

Từ 1994 tập đoàn xúc tiến mở rộng thị trường qua Việt Nam. Thành lập ASUZAC CO.,LTD chuyên chế tạo sản phẩm đồ gốm cao cấp tại Việt Nam, trong khi sự quan trọng của nhà máy Việt Nam với trung tâm đặt tại nước ngoài trong việc xuất khẩu sản phẩm trong nước Việt Nam, ra Singapore, Campuchia… ngày càng tăng lên thì việc xóa bỏ sự cần người trong việc quản lý sản xuất trong công ty cũng trở thành một vấn đề quan tâm. Để xử lý vấn đề đó, chúng tôi xin giới thiệu một ví dụ thực tế về việc áp dụng hệ thống quản lý sản xuất 「quản lý sản xuất EXEX」

Tên công ty : ASUZAC CO.,LTD.
Địa chỉ : Việt Nam(có nhà máy ở Việt Nam và Singapore)
Thành lập : Tháng 11 năm 2000
Tiền vốn : USD 3,750,000
Nhân viên: 70 người tính đến tháng 6/2012
Công việc chính : Chế tạo sản phẩm đồ sứ dùng trong công nghiệp

Được thành lập như một nơi sản xuất dành cho công ty TNHH ASUZAC (trụ sở chính: Nagano- Nhật Bản). Hiện tại công ty cũng đang tiến hành giao thương trên toàn quốc Việt Nam. Sản phẩm của công ty luôn nhận được nhiều lời khen trong hội chợ hàng tiêu dùng của các cơ quan chức năng tại Việt Nam và được người tiêu dùng đánh giá cao. Hơn thế nữa còn xuất khẩu qua Campuchia và Singapore, và với chất lượng sản phẩm và giá cả đó, công ty đang chuẩn bị xuất khẩu đến Thái Lan- đất nước được đánh giá cao trong khu vực ASEAN.

Hướng đến việc phát triển từ việc bớt phụ thuộc vào con người trong quản lý sản xuất

Tập đoàn ASUZAC từ chế tạo và buôn bán máy công nghiệp điện tử, sản phẩm bê tông thứ cấp, gốm cao cấp, vật liệu nhôm xây dựng đang tiến hành mở rộng chế tạo và buôn bán sang các lĩnh vực khác như thực phẩm đông khô… đã xúc tiến mở rộng thị trường sang Việt Nam từ năm 1994. Thành lập ASUZAC CO.,LTD chế tạo gốm cao gấp tại Việt Nam vào năm 2002. Lúc mới bắt đầu cũng chỉ giao dịch với công ty mẹ. Hiện tại cũng đã xuất khẩu sản phẩm đến Singapore, Campuchia và trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong khi sự quan trọng của nhà máy Việt Nam với trung tâm đặt tại nước ngoài trong việc xuất khẩu sản phẩm trong nước Việt Nam, ra Singapore, Campuchia… ngày càng tăng lên thì việc xóa bỏ sự cần người trong việc quản lý sản xuất trong công ty cũng trở thành một vấn đề quan tâm.

Ban đầu người phụ trách sẽ tiến hành tạo bảng kế hoạch sản xuất bằng Excel. Sau đó thì sẽ lưu những thông tin đó vào máy tính. Trong trường hợp không có người phụ trách thì không thể xem được thông tin và định dạng cũng thay đổi . Chính vì phục thuộc nhiều vào người phụ trách nên nếu người đó bệnh hay nghĩ việc thì sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc.
Hơn nữa, vì khó có thể thấy quá trình quyết định những chỉ thị sản xuất nên không biết căn cứ thế nào để điều chỉnh dự án này , dự án này có thật sự khả thi không, nhà phụ trách người Nhật không thể nào xác nhận được. Sau đó là những lo lắng khi những đơn đặt hàng tăng lên thì có thể đối phó được hay không.

Như một biện pháp đối phó với vấn đề về nhân sự, hệ thống quản lý sản xuất được đưa vào sử dụng

Những thách thức của hệ thống khi được sử dụng tại trụ sở nước ngoài

Khi hệ thống sản xuất được đưa vào sử dụng, vì được vận dụng như là một tiền đề ở Việt nam, nên đây không chỉ là một hệ thống mà nhân viên tại đó chỉ thao tác và sử dụng đơn giản mà còn cần phải xem xét về mặt hỗ trợ sau khi đưa vào sử dụng.

Vì hệ thống quản lý sản xuất của công ty mẹ đã phát triển trong bộ phận hệ thống, nên về chi phí khi sử dụng cũng có thể hạ thấp, trong trường hợp đó, vấn đề quan trọng là nếu người phụ trách bộ phận hệ thống không thể diễn đạt ngôn ngữ hệ thống bằng tiếng Việt thì sau khi bắt đầu đưa vào sử dụng nhân viên tại Việt Nam cho dù là tiếng Việt cũng không thể đối ứng được.

Vì vậy, SytemExe có trụ sở phát triển và bán hàng tại Việt nam 『Phần mềm quản lý sản xuất EXEX (EXEX dưới đây)』。

Trong khi hệ thống EXEX đang xúc tiến mở rộng thị trường ra nước ngoài trong việc chế tạo, giả sử khi sử dụng tại nước ngoài với trung tâm là khu vực châu Á, tiếng Nhật, tiếng Anh là đương nhiên, gói hệ thống quản lý sản xuất có thể đối ứng đa tiền tệ, hiển thị đa ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Thái hay tiếng Trung Quốc. Thêm vào đó, SystemExe có trụ sở đặt tại Việt nam, nếu ở Nhật thì dùng tiếng Nhật còn ở Việt Nam thì nhân viên tại đó cũng được hỗ trợ môi trường bằng tiếng Việt. Bởi vì có thể điều chỉnh tại Việt Nam nên đạt được hiệu suất với chi phí tốt nhất.

Hệ thống mà bất kỳ lúc nào, bất kỳ người nào hay bất kỳ ở đâu cũng có thể nhìn thấy. không chỉ nhanh chóng nhận định kinh doanh, công việc theo mức độ nơi hiện tại cũng nhanh chóng

エグゼクス導入イメージ Hệ thống của EXEX là một gói hệ thống quản lý sản xuất Web Base có thể xác nhận dữ liệu được nhập vào tại nơi sản xuất thông qua Interface hiện thị ngôn ngữ theo yêu cầu của người dùng từ những trụ sở khác nhau

Tập đoàn ASUZAC cũng yêu cầu hiển thị việc xác minh thông tin của mỗi công ty trong top kinh doanh nhằm mục đích hướng đến tốc độ phán đoán và thúc đẩy kinh doanh một cách trực quan.
Đối với những khách hàng của ASUZAC, thì người chịu trách nhiệm từ công ty mẹ và những nhân viên tại Việt nam sẽ tổ chức họp, đầu tiên người phụ trách ở công ty mẹ sẽ liên lạc với trưởng công ty ở Việt Nam (là người Nhật), trưởng công ty sẽ chuẩn bị tài liệu và chỉ thị cho những nhân viên tại đó, sau khi xác nhận nội dung của tài liệu thì sẽ phân chia công việc, chuẩn bị những việc cần làm và gửi mail về Nhật. Nhưng sau khi hệ thống EXEX được đưa vào sử dụng , dù không có nhân viên tại khu vực đó nhưng vì có thể xác nhận được thởi gian thực nên không chỉ có thể truyền đạt thông tin nhanh chóng đến bộ phận kinh doanh mà còn cải thiện được kinh doanh một cách nhanh chóng ở bất cứ nơi nào giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Trưởng công ty có thể rút ngắn được thời gian của các cuộc họp, giảm chi phí nhiều hơn, nhân viên tại đó cũng có thể trao đổi trực với công ty mẹp, có hiệu quả trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm và hoàn thiện.

Kế hoạch sản xuất xem xét năng lực của quy trình (máy móc)- giảm thiểu việc làm của công nhân bằng việc cân bằng trách nhiệm

Khi lập kế hoạch sản xuất, bằng khả năng tính toán trách nhiệm dựa vào nưng lực xử lý của máy móc sản xuất mà đã được cài đặt cẩn thận, EXEX có chức năng kiểm tra công việc của đối tượng, thay đổi dễ dàng dự định làm việc cho dù là kế hoạch công việc khó khan vượt quá khá năng của máy móc. Vì có thể xác định được đang tính toán trách nhiệm bằng logic nào, nên khi thay đổi kế hoạch sản xuất cũng có thể phán đoán lý do thay đổi một cách khách quan và hợp lý mà không liên quan đến kinh nghiệm người phụ trách đủ hay không. Bằng việc cân bằng trách nhiệm nên có thể giảm thiểu thời gian làm việc của người lao động ở ASUZAC, đi đến hiệu quả sản xuất cao, và giảm những chi phí không cần thiết.

Chúng tôi đang xác tín rằng ngày mà nhân viên sở tại có thể cải tiến chính xác dữ liệu thời gian xử lý của các quy trình hay giá trị cài đặt về khả năng máy móc, và có thể lập kế hoạch sản xuất đủ độ tin cậy đang đến gần.

Nâng cao hiệu quả làm việc bằng thao tác đơn giản- giảm thiểu phí nhân công

Từ người phụ trách nơi đang sử dụng thực tế EXEX, khi bắt đầu áp dụng hệ thống đã có sự mất phương hướng do bởi việc đã tổ chức công việc theo trình tự khác với từ trước đến nay, bắt đầu là lập chi tiết đặt hàng của tháng tiếp theo bằng tính năng quản lý nhận đơn đặt hàng, đến việc tốn nhiều thời gian vì sự phức tạp, nhưng bằng việc dường như có thể thực hiện bằng thao tác đơn giản như chỉ cần nhấn nút, nên đã mang lại lợi ích to lớn trong việc cải tiến công việc.

Công việc trước đây thì cần 3 người phụ trách nhưng hiện tại 2 người cũng có thể làm được nên phát huy hiệu quả trong việc cải thiện phí nhân công.

Kế hoạch mở rộng phạm vi sử dụng hệ thống một cách thông dụng như chức năng quản lý hàng tồn kho

ASUZAC cũng xem xét phản ứng từ chối của nhân viên chưa quen với hệ thống, sau khi áp dụng EXEX không phải tiến hành trên toàn bộ hệ thống một cách đột ngột mà sử dụng Excel theo truyền thống ở một số bộ phận. Nói cách khác, cùng với hiệu quả của năng suất làm việc và tính đơn giản trong thao tác của EXEX, nhận thức của nhân viên cũng đang dần thay đổi, và dự dịnh sau này chỉ sử dụng duy nhất EXEX.

Hơn nữa, dường như có thể sử dụng hoàn toàn tính năng quản lý hàng tồn kho của EXEX nên ý thức về việc nên xem lại công tác quản lý hàng tồn kho cũng đang dần tăng cao. Khi có yêu cầu gấp từ phía Nhật Bản cũng dường như có thể đáp ứng nhanh chóng, nên chúng tôi đang dự định vừa xem xét sự cân bằng của công việc và sự trưởng thành của nhân viên, vừa mở rộng phạm vi sử dụng của hệ thống. Vì các tính năng được đề xuất với Module khác nhau nên EXEX có thể lựa chọn tiếp nhận hay loại bỏ tính năng cần thiết sao cho phù hợp với yêu cầu của người sử dụng. EXEX không phải áp dụng hệ thống rộng rãi ngay từ đầu, mà là hệ thống mạnh trong kế hoạch từng bước mở rộng phạm vi sử dụng đối với công ty vừa và nhỏ.

Quản lý sản xuất là nghiệp vụ cần thiết trong chế tạo, sản xuất. Trường hợp đặt trụ sở sản xuất tại nước ngoài, việc có thể nắm vững trạng thái sản xuất nhanh chóng hay không cũng là một điểm quan trọng.

Quản lý sản xuất EXEX với việc nhân viên sở tại dễ đối phó, trực tiếp sản xuất, “dễ hiểu” với đa ngôn ngữ trở thành hệ thống mạnh của các công ty Nhật Bản trong việc mở rộng thị trường ra nước ngoài.

Những tên cố định, giá trị con số hay địa chỉ được đưa ra trong ví dụ và trong trang này là tài liệu tức thời nên có khả năng sẽ bị thay đổi khi xem trang này nên mong quý khách thông cảm.