Sản phẩm

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý sản xuất

Hệ thống quản lý sản xuất EXEX là gói xử lý nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận dành cho các công ty sản xuất vừa và nhỏ.

Hệ thống đang được triển khai trong một số nhà máy tại Việt Nam, Thái Lan, Myanma và Nhật Bản.

iconchi tiết