Sản phẩm

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý sản xuất

Hệ thống quản lý sản xuất EXEX là gói xử lý nghiệp vụ nhằm tối ưu hóa lợi nhuận dành cho các công ty sản xuất vừa và nhỏ.

Hệ thống đang được triển khai trong một số nhà máy tại Việt Nam, Thái Lan, Myanma và Nhật Bản.

iconchi tiết

Lập kế hoạch sản xuất

生産スケジューラ

Asprova APS là 1 ứng dụng lập kế hoạch sản xuất kết hợp tiêu chuẩn dựa trên những bí quyết (know-how) bên dưới, và có hơn 2400 lời giới thiệu trên toàn thế giới.

Logic lập lịch trình nhanh, linh hoạt, hiệu suất cao. Giao diện người dùng đồ họa dễ sử dụng. Giao diện bên ngoài có thể kết nối dễ dàng với nhiều hệ thống bên ngoài khác nhau như ERP・hệ thống thu thập kết quả thực tế. Giao diện dùng để tùy chỉnh nhằm xử lý các vấn đề riêng của khách hàng. iconchi tiết