Gioi thieu

LƯỢC SỬ

2010 10 Thành lập công ty TNHH SYSTEMEXE Việt Nam
2012 4 Đạt chứng chỉ về an toàn thông tin ISO27001:2005
ISO27001:2005
2013 6 Dời văn phòng về lầu 4 Etown 1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình
2015 4 Đạt chứng chỉ về an toàn thông tin ISO27001:2013
ISO27001:2013


VỐN ĐIỀU LỆ

2010 10 100.000 USD
2012 10 300.000 USD